Osakassopimukset

Yhtiöllä ei ole tiedossa voimassaolevia osakassopimuksia.