Toimitusjohtajan katsaus

 

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

(julkistettu tilinpäätöksen yhteydessä 14.2.2020)


Vuosi 2019 oli Alma Medialle viides peräkkäinen tulosparannuksen vuosi. Saavutimme Alma Median kaikkien aikojen parhaimman tuloksen onnistuneen digistrategian, parantuneen operatiivisen tehokkuuden, tappiollisten tai heikosti kannattavien liiketoimintojen divestointien sekä hyvän kustannusten hallinnan ansiosta: oikaistu liikevoitto huomioiden sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot nousi 7,5 prosenttia 61,6 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos oli edellisvuoden tasolla 0,51 euroa. Vertailuvuoden osakekohtaiseen tulokseen vaikutti Lapin liiketoimintojen divestoinnista saatu myyntivoitto (4,5 Meur) vuonna 2018.  

Liikevaihtoamme vertailuvuoteen nähden laskivat ennen kaikkea myydyt liiketoiminnot, mutta loppuvuonna myös kotimaan mainonnan myynnin lasku. Digitaalisen sisältömyynnin kaksinumeroinen kasvu jatkui loka–joulukuussa kompensoiden painetun sisältömyynnin laskun. 

Alma Markets -segmentti ylsi 100 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2019 ja sen kannattavuus oli ennätystasolla. Segmentin liikevaihto oli loka–joulukuussa edellisen vuoden tasolla. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtoon heijastui loppuvuonna maailmantalouden epävarmuudet. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon 1,9 prosentin lasku loka–joulukuussa johtui pääosin Suomen rekrytointiliiketoiminnan heikosta kehityksestä. Alma Markets -segmentin asumisen ja autoilun markkinapaikka- ja järjestelmäliiketoiminnassa hyvä vire jatkui loka–joulukuussa erityisesti asumisen ja autoilun lisäarvo- ja kilpailutuspalveluiden ansiosta.

Alma Talentin liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa painoivat loka–joulukuussa suhdanneherkän rekrytointimainonnan, kirjamyynnin, koulutusliiketoiminnan ja suoramarkkinoinnin myynnin lasku. Kotimaan talous- ja ammattimedioiden digisisältötuottojen kasvu jatkui vahvana (+28,4 %) loka–joulukuussa kompensoiden painetun median sisältötuottojen laskun. Operatiivisen tehokkuuden parantuminen siirryttäessä printistä digiin laski kuluja katsauskaudella.

Alma Consumerin, sisältäen myös alueellisen media- ja painoliiketoiminnan, liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa heikensivät loka–joulukuussa vaisu kotimaan mainonta. Painetun median mainosmyynti laski alueellisissa medioissa erityisesti rekrytointi- ja liitemainonnassa. Digitaalisen mainonnan laskun taustalla oli lähinnä desktop-mainonnan myynnin lasku. Sisältömarkkinointi kasvoi. Myös Alma Consumerissa digisisältömyynnin vahva kaksinumeroinen kasvu jatkui (+24,4%) vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Kuluja laskivat kustannussäästöt vuonna 2018 toteutetuista uudelleenjärjestelyistä sekä ulkoisten sisältöostojen vähentyminen. 

Vuonna 2019 saavutimme kaksi kolmesta pitkän aikavälin taloudellisesta tavoitteestamme: pääoman tuotto- ja osinkotavoitteemme. Talouskasvun taittuminen näkyi digitaalisen liiketoiminnan kasvun hidastumisena sen jäädessä 3,7 prosenttiin. Alma Median tavoitteena on kasvaa digitaalisessa liiketoiminnassa markkinoita nopeammin, mikä edellyttää orgaanisen kasvun lisäksi tuekseen yritysjärjestelyitä. 

Viime vuosina vahvistunut taseemme ja hyvä rahavirta mahdollistaa investoinnit kasvuun sekä hyvän osingonmaksukyvyn. Alma Median hallitus ehdottaa vuoden 2019 osingoksi 0,40 (0,35) euroa per osake.

Tiedotimme 11.2.2020 alueellisen media- ja painoliiketoiminnan myynnistä Sanoma Media Finlandille. Yrityskaupalla terävöitämme strategiaamme, suuntaamme katsettamme entistä selvemmin digitaalisen median ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Painettuun mediaan sitoutuva pääoma vähenee. Keskeiset kasvualueemme ovat digitaaliset markkinapaikat, valtakunnallinen monikanavainen kuluttajamedia- ja palveluliiketoiminta, talous- ja ammattimedia ja yrityksille suunnatut palvelut. Yrityskaupan huomioiden digitaalisen liiketoiminnan osuus jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta nousee noin 70 prosenttiin ja liikevoittomarginaali 20 prosenttiin vuonna 2019. Yrityskaupan täytäntöönpano on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 aikana.

Kai_Telanne_013_370x370

"Kuluneella vuosineljänneksellä digitaalisen sisältömyynnin kasvu ylitti ensimmäisen kerran konsernitasolla painetun sisältömyynnin laskun."